voorwoord

 

Wat wisten wij, kinderen van onze ouders Annie en Piet? Als je daar goed over nadenkt, kom je tot de ontdekking dat over veel zaken bij ons thuis niet gesproken werd. Onder andere de oorlogstijd was eigenlijk een taboe. Natuurlijk wist je als kind al wel dat er iets bijzonders aan de hand was. Schrijver kreeg te horen dat hij vernoemd was naar twee in de oorlog omgekomen verzetsmensen. De ouders van één van deze omgekomen verzetsmensen, kwamen vaak bij ons op bezoek en waren “opa en oma Zaandam” voor ons. Een pistool met daarin de namen van deze verzetsmensen gegrafeerd, onderscheidingen, nog een handgranaat, een sleutel, die gebruikt werd om gevangenen uit het huis van bewaring te Arnhem te bevrijden, waren bij ons thuis in een stoffig laatje te vinden.

 

Na het overlijden van moeder kreeg schrijver de beschikking over veel documenten en correspondentie. Ik besloot deze zaken eens op een rij te zetten. Toen ik éénmaal begonnen was, kon ik er niet meer mee stoppen en begon de zaak serieus aan te pakken. Boeken lezen over de oorlogstijd in Twente. Kranten uit die tijd doornemen, archieven doorsnuffelen….

Dit was allemaal vanaf het jaar 2001……Het is nu 2017 en mijn verhaal is eigenlijk nog lang niet af en zal ik ook bezig blijven om nieuwe informatie op deze site te verwerken.

 

Veel zaken ben ik te weten gekomen, waarover ik voordien nooit gehoord had. In de afgelopen jaren, gedurende dit onderzoek, moest ik mijzelf regelmatig de vraag stellen: “Gaat het hier echt over onze vader?” Vaak met verbazing, soms boos op hem, maar ook boos wordende op de wereld om hem heen. Het leek mij allemaal nog niet zo lang geleden….........Totdat je geconfronteerd wordt met het feit, dat de meeste mensen uit die tijd niet meer leven of inmiddels hoog bejaard zijn.  

Ook kreeg ik steeds meer respect voor mijn ouders, in het bijzonder voor mijn vader en begrijp nu beter, waarom zij nooit over deze zaken gesproken hebben.

Ik ben geen schrijver en zal dat ook nooit worden. Ik heb een boek geschreven ter ere van onze vader. Een voorloper van dit boek is op deze site digitaal te lezen. Het is eigenlijk nog een soort werkboek.  Ik vind dat zij het verdiend hebben om hier aandacht aan te besteden.

Als vader nu nog had geleefd en hij zou weten waar ik mee bezig ben, zou hij zeker gezegd hebben:
"Jongen, waar ben je mee bezig. Dat heeft toch allemaal geen zin!" 


Wanneer in mijn boek passages voorkomen uit de door mij gelezen boeken, bedenk dan dat mijn boek niet is gemaakt uit winstoogmerk of massale publicatie, maar om enkel en alleen recht te doen aan onze vader Pieter Alberts.

Graag hoor ik van u eens een reactie via mijn mail of in het gastenboek.

Omdat er ook lezers zijn die alleen geinteresseerd zijn in de vijf bezettingsjaren, heb ik behalve het boek in zijn geheel, ook het boek in drie delen uitgebracht. De boeken zijn niet goedkoop, maar ze worden vervaardigd met een hardcover en fullcolour. Het boek als geheel heeft 445 pagina´s.

Ik eigen mij zelf, per verkocht boek iets meer dan 3 Euro toe voor de moeite.
Mij is tevens gebleken dat er velen zijn die niet graag met een creditcard of met pay pall, via internet willen betalen. Het is niet mogelijk om dit boek te bestellen middels het overmaken van het bedrag op een bankrekening. Ik ben genegen de bestelling voor u te verrichten middels mijn pay pall account. U dient dan middels een mail ( [email protected] ) aan mij door te geven wat u bestellen wilt en het bedrag dat hierbij vermeld staat aan mij over te maken op:

IBAN: NL94RABO0316766801 t.n.v. G.J.Alberts e.o.
BIC:    RABONL2U

U dient verder aan mij door te geven:
Eén volledige voornaam en uw achternaam.
Volledige adresgegevens met postcode.
En een telefoonnummer. (Dit op verzoek van de besteldienst.)

Bij het overmaken van het bedrag graag uw naam en de gevraagde bestelling vermelden.
Nadat uw bedrag op mijn rekening staat doe ik uw bestelling en deze wordt bij u thuis afgeleverd. I
Ik stuur u een bestelbevestiging van de firma Lulu.

Door op de naam van het boek te klikken dat u wenst in te zien, wordt u doorgelinkt daar dit boek.

 

Boekenlijst
Boek: Verkoopprijs: in  € Porto: in € Totaalprijs: in  €
Boek "Blonde Piet" (geheel) 72,85 6,99 79,84
Boek "Blonde Piet" Deel 1 23,95 6,99 30,94
Boek "Blonde Piet  Deel 2 46,50 Update In bewerking 6,99 53,49
Boek "Blonde Piet" Deel 3 28,50 Update in bewerking 6,99 35,49
Mijn leven als drugsrechercheur 9,95 5,99 15,94

Opmerking: Per land kunnen de portokosten ongeveer één Euro verschillen. Ik houd gewoon aan wat ik aan porto in Oostenrijk moet betalen.

Op 31 december 2008 kreeg ik van Gert Slings uit Lelystad, waar ik al enige tijd contact mee heb, de link door van zijn website over Johannes ter Horst en het verzet in Enschede. Ik heb Gert toestemming gegeven om gebruik te maken van mijn gegevens. Nogmaals, het gaat niet om ons maar om de mannen die toen hun leven gegeven hebben dan wel gewaagd hebben voor de goede zaak.
Hieronder de link naar zijn site. 

www.johannesterhorst.nl

Zo langzamerhand krijg ik toch innerlijke rust, omdat eindelijk recht gedaan wordt aan een aantal mensen, die na de oorlog, levend of niet, op een zijspoor zijn gekomen /of gezet.
Ik wil Gert dan ook hartelijk danken voor zijn inzet...

Op deze site benoem ik zaken waar Piet ("Blonde Piet") bij is geweest, over gesproken heeft, of direct of indirect bij betrokken is geweest.  Wilt u meer te weten willen komen, over Johannes ter Horst, dan kunt u gebruik maken van het genoemde boek en de informatie op de eerder genoemde website over Johannes ter Horst.

Verder is Vera Kok, een kleinkind van een zuster van Geert Schoonman bezig met het opzetten van een website over Geert.
De link naar deze site is:

www.geert-schoonman.com

Na de oorlog werd aan de verzetsmensen te kennen gegeven dat zij een levensbeschrijving (autobiografie) in moesten dienen, voorzien van een handtekening en twee pasfoto's. Dit moest gebeuren vóór 25 december 1945. Dit, ter verkrijging van een KP-legitimatiebewijs en dat alleen zij, die hun beschrijving ingediend hadden, geholpen konden worden, door het afwikkelingsbureau Amsterdam.
In de vergadering werden de namen genoemd van de personen die dit nog moesten doen. O.a. Harry Saathof had dit nog niet gedaan. Piet stond niet op deze lijst, zodat aangenomen kan worden dat hij zijn autobiografie reeds ingeleverd had. Uit het NIOD-archief komen 5 A-viertjes, met daarop alles wat Piet over zijn verzetstijd aan het papier wilde toevertrouwen. Hiervan heb ik dankbaar gebruik gemaakt om hem zoveel mogelijk in zijn eigen bewoordingen "aan het woord gelaten".

De levensbeschrijvingen van de vermisten (op dat moment o.a. Geert Schoonman) en de gevallen KP'ers (o.a. Johannes ter Horst.):
Voor Geert en Johannes zouden Bertha (de verloofde van Geert) en Mini (de vrouw van Johannes) gevraagd worden. Of zij inderdaad gevraagd zijn en of zij dat inderdaad gedaan hebben, is mij niet bekend geworden. Of Harry Saathof een autobiografie ingeleverd heeft, is mij tot op heden niet bekend geworden.

Ook zou er een KP-schaderapport gemaakt worden van alle sabotageacties in Overijssel. Daan (J.Hillenaar) zou dit verzorgen.

Tot slot moet mij nog van het hart dat er veel meer is gedaan dan de benoeming in het boek De Twentse Knokploegen 1943-1945.
Ook dat er veel onjuist is weergegeven. Of dit bewust, of onbewust is gedaan, kan ik niet beoordelen.
Op de Website van Johannes ter Horst is bijvoorbeeld te lezen dat Geert, samen met Harry de harde kern vormde van de Knokploeg van Johannes.
Wanneer je bedenkt dat de officiele KP Enschede heeft bestaan vanaf februari 1944 tot eind september 1944, dus slechts 7 maanden, waarbij Harry, op 11 mei 1944, tijdens de overval op de Koepelgevangenis in Arnhem, voor het eerst in actie kwam en na een mislukte overval op het huis van bewaring in Arnhem, op 29 mei 1944, werd uitgeschakeld door een schotwond, waana hij tot minstens eind juli rust moest houden, juist in de periode dat er heel veel gebeurde, kun je mijns inziens niet spreken over een harde kern. Harry wordt voor 2 acties genoemd. Ik zelf tel er 3. Dit lijkt weinig, maar ik weet zeker dat er veel meer werkzaamheden gedaan zijn, buiten de KP overvallen om. Werkzaamheden die net zo risocovol waren als de genoemde KP-acties. Van deze acties kunt u over Blonde Piet, op deze site voldoende lezen.

Ik zou dus binnen deze groep van de Enschedese KP niet willen spreken over een "harde Kern", maar over jonge mannen die er waren als dat van hun gevraagd werd.

Een uitspraak van Harry Saathof, tijdens een gesprek met hem, op 1 november 2003:
"Pas op met wat er allemaal in de boeken staat geschreven. Dat is niet allemaal zoals het geweest is. Er is ook veel gefantaseerd, of mensen hebben dingen verteld, over zaken waar ze niet eens bij geweest zijn!"

Ik vroeg hem verder hoe mijn vader, "Blonde Piet" in die tijd was en vroeg hem daarbij eerlijk te zijn:
 "Jouw vader, ja wat moet ik daarvan zeggen. Hij was er wanneer je er om vroeg, Hij kon goed uit zijn woorden komen en was avontuurlijk aangelegd. Jouw vader had beslist meer acties meegedraaid, wanneer je moeder er niet altijd zo nerveus van was geworden. Wanneer je vader op actie was, was je moeder soms compleet doorgedraaid. Ze kon de spanning niet goed aan. Hij heeft zich dat aangetrokken en heeft een aantal keren, om je moeders wil, afgezegd. Ook in Giethoorn, toen de papieren van je vader werden afgenomen, raakte ze totaal over de toeren. Het was eigenlijk ook zo dat je in het begin alleen bij de KP kon als je ongebonden was. Daar werd van af geweken en zelfs Johannes trouwde. Al was dat in alle stilte."Naar boven


<<<<<<<<<                                                                                                                        >>>>>>>